Bryggeriserien

Paris, Milano, Barcelona. Bryggeriserien er en klassiker som fører tankene hen til de store metropolene og trendy kaféer. Og samtidig er de en del av den genuint nordiske sommeren og mentaliteten. Like moderne og riktige – uansett stil og tid.

Grythyttan stålmöbler • info@grythyttan.net • Lokstallsgatan 1, 712 60 Grythyttan, Sverige • Tel +46 591 14350